Кредит

Условия приобретения газовых баллонов и оборудования на условиях срочной оплаты (кредита):

  • Gaz ballon va uskunalari xaridorga shartnoma asosida sotiladi
  • Gaz ballon va uskunalarini muddatli toʼlov asosida sotib olish uchun shartnoma faqat avtomobil egasi yoki avtomobilni sotish xuquqiga ega ishonchnomasi boʼlgan shaxs bilan tuziladi
  • Shartnoma Toshkent shahri va Toshkent viloyatida doimiy roʼyxatda turadigan fuqarolar bilan tuziladi

Для приобретения газовых баллонов и оборудования в рассрочку (кредит) необходимы следующие документы:

  • Аvtomobil egasining pasporti (asli)
  • Аvtomobil texpasporti
  • Xaydovchining 3x4 fotosurati

Типовая форма договора


Автомобиля